Specialisatiejaren

De Kleine Tiki heeft gekozen voor een mogelijkheid tot specialisatie in Tiki-jaar 4, namelijk in het werken met volwassen, in het werken met kinderen, jeugdigen en hun ouders en het werken met groepen. Sinds september 2016 is hier nog een nieuw specialisatiejaar bijgekomen namelijk 'Kunstreis van de Ziel'. Vanaf september 2018 komt hier ook nog een tweede specialisatiejaar 'Kunstreis van de Ziel' bij. De werkvormen, de middelen die ingezet worden, deelrondes en de inbreng van studenten tijdens de bijeenkomsten hebben net even een ander karakter per specialisatie en zijn meer specifiek gericht op de doelgroep waarmee gewerkt wordt. Bovendien ontstaan ook vanuit het specifieke scholingsjaar samenwerkingsverbanden en netwerkinitiatieven die specifiek gericht zijn op het werken met kinderen en/of volwassenen

Welk specialisatiejaar?
(In onderstaande informatie is zijn de specialisatiejaren Kunstreis van de Ziel nog niet meegenomen, uitgebreidere informatie volgt)

In grote lijnen is de centrale vraag: Gaat je hart uit naar het werken met kinderen, jeugdigen en hun ouders of meer naar het werken met adolescenten en volwassenen? Of je nou kunstzinnig dynamisch coachend met kinderen of volwassenen werkt je zult toch dezelfde houding, kennis en vaardigheden moeten hebben. Het belangrijkste is dat je de bereidheid hebt je theoretisch en praktisch te verdiepen in de doelgroep waar je mee werkt.

In beide specialisatiejaren is er o.a. aandacht voor:
 • Spelend  en expressief werken
 • Methodisch en planmatig werken
 • Het in contact zijn met ‘innerlijk weten’
 • In contact zijn met het ‘innerlijke kind’
 • Improviseren
 • Creativiteit en kunstzinnigheid
 • Omgaan met emoties
 • Werken met symbolen
 • Onbevooroordeeld luisteren
 • Veiligheid bieden
 • Vertrouwen wekken
 • Stil zijn en stiltes kunnen laten vallen
 • Structuur bieden
 • Vanuit een coach-vraag een coach-antwoord kunnen formuleren
 • Creatief denken en doen
 • Werken met hoofd, hand en hart
 • Het afstemmen op de specifieke doelgroep waarmee gewerkt wordt

Bovenstaande houdingsaspecten (en nog vele anderen) worden in beide programma’s ingeoefend.
In de praktijk zou het zo moeten zijn dat je met de specialisatie KDC-volwassenen ook met kinderen zou moeten kunnen werken en andersom.  De onderliggende basistheorie in het boek ‘Kunstzinnig Dynamisch Coachen’ is hetzelfde en de werkvormen en instrumenten kunnen vertaald worden naar iedere specifieke doelgroep.  Naast het basisboek wordt wel in beide specialisatiejaren doelgroep specifieke literatuur aangeboden.

Uiteindelijk komt het er toch op neer dat je voor jezelf moet nagaan van waaruit je je keuze wilt maken. Voel heel goed in jezelf of je hart uitgaat naar het werken met kinderen, jeugdigen en hun ouders of meer naar het werken met adolescenten en volwassenen? Laat je hart en je hoofd je de weg wijzen.
In beide specialisatiejaren ben je van harte welkom!

Hieronder vind je een overzicht van alle specialisatiejaren.

Kunstzinnig Dynamisch Coachen - specialisatiejaar 4 Het combi-jaar bieden we alleen in Assen aan.

Kunstreis van de Ziel - specialisatiejaar 4 & 5