Persoonlijk en professioneel

Het is de taak van de kunstenaar om de zon te scheppen wanneer deze er niet is.

(Romain Rolland)
Binnen De Kleine Tiki wordt iedereen uitgenodigd die een penseel kan vasthouden, kan bewegen en een stem heeft, om mee op reis te gaan. Je hebt geen speciaal talent of een speciale training nodig, maar wel de bereidheid om aan je persoonlijke ontwikkelingsproces te willen werken.

De Kleine Tiki is een school waar wordt gewerkt vanuit het gedachtegoed van de humanistische psychologie, specifiek de Psychosynthese. Psychosynthese is een reis naar je eigen innerlijke wijsheid waarbij je leert stuurman of stuurvrouw te worden over je eigen leven. Het geeft je de mogelijkheid je werk en je leven te overzien vanuit micro, meso en macroniveau.
Vanuit het theoretisch kader van de Psychosynthese staat ervaringsleren centraal in ons aanbod. Ervaring is tenslotte de sleutel tot vaardigheden. We geloven in de helende werking van het creatief en kunstzinnig werken in de ontmoeting met jezelf en de ander in een veilige omgeving.

“Ja”  zeggen tegen De Kleine Tiki is “ja” zeggen tegen jezelf. Door te kiezen voor innerlijke ontwikkeling middels expressiviteit, creativiteit en kunst kies je voor een proces van creatief worden. In De Kleine Tiki trachten we dit proces te begeleiden. De ervaring leert dat je gaandeweg bewust wordt van je denken, voelen, willen en zijn. Langzamerhand laat je spanningen en blokkades meer en meer los en komt er energie vrij. Je spiritualiteit wordt gevoed, je opent jezelf waardoor je creativiteit gaat stromen.

Binnen reguliere werkkringen op hogescholen en universiteiten in Nederland, waar we vele hulpverleners, begeleiders en coaches  hebben opgeleid, hebben we ervaren dat om een goede coach of begeleider te worden het niet alleen gaat om een professionele houding, kennis en het trainen van vaardigheden. Naast de professionele ontwikkeling gaat het vooral ook om de persoonlijke ontwikkeling van jezelf als mens. Vandaar dat we binnen de opleidingen KDC en CSL gekozen hebben, naast een professioneel scholingstraject, ook tegelijkertijd een innerlijk scholingstraject aan te bieden waarbij kennis en vaardigheden voor een groot deel in dienst staan van de eigen creativiteit en de eigen innerlijke ontwikkeling gebaseerd op respect en vrijheid.