Coachen en begeleiden

Voor iemand die iets creëert is het enthousiasme van een persoon voldoende om het werk te rechtvaardigen.

(Man Ray)
Binnen De Kleine Tiki is in de jaren de methodiek van het Kunstzinnig Dynamisch Coachen (KDC) ontwikkeld en beschreven. Het is een overzichtelijke methodiek waarbij specifiek gebruik gemaakt wordt van creativiteit en kunstzinnigheid. Deze methodiek heeft haar waarde in de dagelijkse praktijk bewezen. 

De methodiek biedt houvast en helpt je binnen je coachende en/of begeleidende werk om doelgericht en gestructureerd te werken, maar wel met souplesse. Er wordt methodisch gewerkt aan professionele en persoonlijke ontwikkeling door te counselen, spelend experimenteel te werken, door met het lichaam en de stem te werken, door te tekenen, schilderen, boetseren,  door creativiteit te gebruiken in de breedste zin van het woord.

In de verschillende fasen van een KDC-traject neemt het aanbieden en vooral ook het begeleiden en bespreken van kunstzinnige werkstukken een belangrijke plaats in. De vaardigheden die je in huis moet hebben en de bijbehorende valkuilen zijn onderwerp van studie.
Wil je de cliënt of deelnemer motiveren en stimuleren om het optimale uit  het KDC-traject  te halen, dan zul je je coachende/begeleidende vaardigheden,  maar vooral ook je creatieve  en kunstzinnige vaardigheden  geschoold moeten hebben. Wat heel belangrijk is, is dat je begrijpt dat jij niet meer kan doen voor de cliënt of deelnemer  dan dat hij bereid is voor zichzelf te doen.

Je bent als ‘Kunstzinnig Dynamisch Coach’ een duizendpoot en je bent nooit uitgeleerd. Het is een ‘éducation permanente’! Je bent zelf het instrument in het proces dat je op gang brengt bij de cliënt of deelnemer.  Je zult dus niet alleen zicht moeten hebben op het kunstzinnig en creatief werken, het proces van de cliënt of dat van de deelnemer, maar ook zicht moeten hebben en houden op jezelf, op menselijke ontwikkeling en alle processen die daarbij horen.