Kunst en creativiteit

Ik zeg niet dat een kunstenaar lijden moet, maar het leven moet wel door hem heen zijn gegaan; onder de huid van het schilderij moet je het hart voelen kloppen.
(Corneille)
Is er een relatie tussen kunst, kunstzinnig werken, en het vermogen om ‘levenskunstenaar’ te zijn, om vrij en creatief het leven tegemoet te treden?
We zijn overtuigd van de positieve werking van kunst en kunstzinnig bezig-zijn op het welbevinden van de mens. Kunst wekt en verwarmt de ziel en brengt de mens in contact met zichzelf. De dynamiek van het leven wordt ontmoet in de kunstzinnige en creatieve ontmoeting. Is dat niet wat een levenskunstenaar uitstraalt? De wil om het leven tegemoet te treden in al z'n facetten!

Binnen de Kleine Tiki hoef je geen kunstenaar te zijn of worden, maar wordt je uitgenodigd en geïnspireerd om via je creativiteit, kunstzinnigheid en spelend vermogen een persoonlijk avontuur aan te gaan op weg naar de kunstenaar of levenskunstenaar in jezelf.

Er wordt gewerkt vanuit en met de kunstzinnige media. Het woord creativiteit staat hierbij centraal. Er valt een onderscheid te maken tussen ‘grote’ en ‘kleine’ creativiteit.  Onder ‘grote creativiteit’ verstaan we meer algemeen de vaardigheid om met onbekende situaties om te kunnen gaan. Standaard manieren om iets vorm te geven, worden losgelaten ten gunste van nieuwe oplossingsstrategieën. In die zin is creativiteit een breed begrip. ‘Kleine creativiteit’ is meer verwant aan kunst en kunstzinnigheid. Het gebruiken van de kunstzinnige media, schilderen, tekenen, boetseren, dansen, zingen etc. Opvallend is dat er een direct verband bestaat tussen ‘kleine’ en ‘grote creativiteit’, tussen kunstzinnig werken en creativiteit. Binnen het werken met ‘kleine creativiteit’ kun je al schilderend , boetserend, dansend en zingend  situaties oefenen, zoals het omgaan met weerstanden, het trekken van grenzen, jezelf helemaal laten gaan etc.
Als je creatief en kunstzinnig moeilijke situaties aanpakt en uitwerkt, gaat dit onherroepelijk zijn effect hebben op je dagelijkse werk en leven. Er is dan sprake van een transfer naar de gewone dagelijkse werkelijkheid. De ervaring leert dat je dan ook moeilijke situaties in het dagelijks leven minder snel uit de weg zal gaan. Je hebt namelijk kunnen oefenen, al is het in de klei, op het doek, op papier of voor een klein publiek  in de ruimte. Werken aan ‘kleine creativiteit’  stimuleert zo de ‘grote creativiteit’.

Ieder mens heeft van nature de potentie in zich  om creatief en kunstzinnig te zijn, mits hij wil leren om waardeoordelen over geleverd werk achterwege te laten, zijn perfectionist thuis te laten en de innerlijke criticus tot zwijgen te brengen.
Er zijn een aantal kwaliteiten te noemen die je creativiteit en kunstzinnigheid zullen stimuleren:
  • Je bent bereid je te verliezen in het moment.
  • Je durft risico’s te nemen.
  • Je ziet mislukkingen als mogelijkheden en vertrouwt op je eigen proces.
  • Je durft te spelen als een kind en je bent bereid je open te stellen en te leren.