Handenmeditatie (2007) door R.F. Hoefsloot

Voor iemand die iets creëert is het enthousiasme van een persoon voldoende om het werk te rechtvaardigen.
(Man Ray)
In dit boek geeft Roeland Frank Hoefsloot, aan hoe je letterlijk kunt vorm geven aan je verlangens, waarbij de handen je de weg wijzen! Door de handenmeditatie te doen, en eventueel daaraan gekoppeld een traject van 65 creatieve- en kunstzinnige opdrachten, kun je stap voor stap op een wonderbaarlijke wijze greep krijgen op je leven. Je hebt geen kunstzinnige ervaring nodig om dit boek door te werken. Het gaat namelijk niet om artistiek zijn, maar om authentiek zijn! Het boek bestaat uit drie delen:
In het eerste deel wordt de handenmeditatie met bijbehorende kunstzinnige en creatieve opdrachten uitgewerkt.
In het tweede deel wordt het werken met een handenmeditatiegroep uitgewerkt met gekoppeld daaraan kunstzinnige- en creatieve groepsopdrachten .
Het derde deel bevat een aantal extra creatieve en kunstzinnige opdrachten die in de praktijk met een groep of individueel doorgewerkt kunnen worden.