Vragen

Inspiratie wordt geboren uit het werk. 

Andre Maurois

1. Moet je altijd bij Tiki-jaar 1 beginnen?
Binnen De Kleine Tiki trachten wij ‘onderwijs op maat’ te verzorgen. Dit betekent dat je vrij kunt instromen op het niveau waar je bent en dus ook kunt kiezen om in te stromen in een ander jaar dan het eerste jaar. Hoe bepaal je het niveau? Dit is afhankelijk van opleiding, werkervaring, levenservaring, eventueel therapie ervaring en ook datgene wat de aankomende student heeft gedaan op kunstzinnig gebied. Tijdens de open dagen op een van de locaties, per telefoon, of per email, luisteren wij naar het verhaal van de student en geven aan waar wij denken dat de student het beste kan instromen. We raden studenten die instromen aan de basisliteratuur van de voorgaande jaren door te nemen.

2. Moet je goed kunnen tekenen, schilderen, boetseren, bewegen of zingen?
Allereerst het gaat over authentiek zijn en minder over artistiek zijn. Je hoeft geen kunstenaar te zijn of erg creatief te zijn om naar de Tiki te komen maar wel:

 • de spelende, creatieve en kunstzinnige mens in jezelf en de ander willen ontmoeten,
 • in staat zijn om met verwondering naar de mens en de wereld te kijken,
 • willen experimenteren,
 • jezelf ruimte geven om het niet allemaal te willen beheersen, om lerend te mogen zijn,
 • bereid zijn tot zelfonderzoek en zelfreflectie
 

3. Hoeveel tijd vraagt het maken van huiswerk?
In grote lijnen kun je zeggen dat huiswerk maken ongeveer een dagdeel per twee weken vraagt. Het is heel erg afhankelijk van de behoefte van de individuele student. Er zijn studenten die er werkelijk in duiken en veel meer doen dan gevraagd wordt. Er zijn ook studenten die zich strikt aan de gegeven opdrachten houden en uitkomen met de gestelde tijd. Het gaat erom dat je dicht bij jezelf blijft en doet wat je kan! We zijn niet een school waar je gecontroleerd wordt maar eerder een school die leert dichtbij en vanuit jezelf keuzes te maken in wat jij wel en niet wilt doen!.

4. Is De Kleine Tiki een erkende opleiding?
In 2014 is voor de tweede maal gebleken dat De Kleine Tiki  voldoet aan de eisen van het CRKBO (Centraal Register Kortdurend Beroepsonderwijs). Dit resulteert er in dat De Kleine Tiki erkend is als opleidingscentrum voor kortdurend beroepsonderwijs.

5. Krijg je een diploma?
Aan het einde van elk studiejaar wordt er een certificaat uitgereikt. Om in aanmerking te komen voor het certificaat aan het einde van het studiejaar moet de student aan het volgende voldoen:

 • Een verslag inleveren van de basisopdracht(en).
 • Een proces -balans-verslag maken aan het einde van het studiejaar
 • Een reflectieverslag van de lessen ter inzage leggen tijdens de presentatiedagen
 • Minimaal 14 bijeenkomsten hebben bijgewoond of anderszins hebben verwerkt.
 • Een eindpresentatie geven

Binnen De Kleine Tiki is veel mogelijk. Wens je aan de verschillende verslagen een geheel eigen invulling te geven dan is dit altijd mogelijk in overleg. Eigen initiatief en creativiteit wordt gewaardeerd.

6. Is het programma 'down to earth'?
De Kleine Tiki kiest er voor om een gedegen methodisch programma neer te zetten. Het programma is ontstaan uit een samenvoeging van programma’s als ‘ Methodiek van de hulpverlening’  dat gegeven wordt op hogescholen en universiteiten en de ‘Psychosynthese’ , een meer spirituele humanistische psychologie. Vanuit dit theoretisch kader staat ervaringsleren centraal in ons werk. Ervaring is tenslotte de sleutel tot houding, kennis en vaardigheden. In het boek Kunstzinnig Dynamisch Coachen wordt de methodiek, zoals wij die ontwikkeld hebben uitvoerig behandeld, vergezeld van een 25-tal instrumenten die direct toepasbaar zijn in de praktijk van het kunstzinnig coachende werk.

7. Verschil tussen creatieve therapie en kunstzinnig dynamisch coachen?
Wat de KDC-coach en de creatief therapeut gemeenschappelijk hebben, is dat ze werken met mensen aan hun vraag en beide gebruiken ze communicatie, kunstzinnigheid en creativiteit. Waarin zit het onderscheid? Het onderscheid is niet altijd eenvoudig te maken. Er is sprake van een grijs gebied. In principe wordt binnen het coachen gewerkt met cliënten of cliëntgroepen die niet om specifieke psychotherapeutische hulp vragen. De cliënt is op zoek naar kwaliteit van werken en leven, levenslust en vitaliteit en wil daartoe een ontwikkelingstraject gaan. Als KDC-coach behandel je niet. Je gaat samen met de cliënt op weg om via het inzichtgevende gesprek, het creatieve en kunstzinnige werken, een innerlijke verandering en ontwikkeling op gang te brengen. Er wordt gewerkt vanuit het principe dat de cliënt autonoom en zelfverantwoordelijk is. Een zeer belangrijk uitgangspunt bij het KDC-coachen is steeds dat de cliënt figuurlijk op zijn eigen benen kan staan en zelf verantwoordelijkheid kan dragen voor het eigen ontwikkelingsproces!

8. Voor wie en welke beroepsgroepen is de scholing geschikt?
De Kleine Tiki, school voor kunst, coachen en persoonlijke ontwikkeling, is bedoeld voor een ieder die zich spelend en kunstzinnig wil uitdrukken, maar ook voor opvoeders, beroepsopvoeders, hulpverleners, therapeuten, begeleiders, onderwijzers, coaches en trainers die in hun helpende, educatieve of begeleidende werk ook kunstzinnig, creatief en spelend werkzaam willen zijn. Artistieke ervaring wordt niet gevraagd, wel levenservaring en de bereidheid tot zelfonderzoek. Dit zijn belangrijke voorwaarden voor het meedoen aan onze cursussen. Van de cursisten wordt verwacht dat zij verantwoordelijkheid kunnen dragen voor hun eigen proces.

9. Wat stelt De Kleine Tiki zich ten doel?

 • door kunstzinnig en creatief bezig te zijn (tekenen, boetseren, schilderen, zingen, spelen en bewegen mensen te helpen nieuwe gebieden in zichzelf te ontdekken en ontwikkelen t.b.v. hun persoonlijk leven en werk
 • mensen te stimuleren om meer zicht te verwerven in zichzelf en in hun relaties.
 • mensen stimuleren meer kwaliteit aan hun leven en werk te geven
 • het integreren van kunstzinnig dynamisch coachen in het eigen beroep (indien gewenst)
 • een scholingstraject te bieden in het kunstzinnig en creatief werken met individuen en groepen gericht op persoonlijke en professionele kwaliteit.
 

10. Kun je aan het werk of een eigen praktijk starten na het volgen van de opleiding?
Ja, en dat gebeurt ook veel. Een grote groep studenten komt naar de Tiki en wil zich bijscholen of ze willen wat anders in hun leven. Velen willen een switch maken qua beroep. Wat zie je nou in de praktijk?

 • Er zijn studenten die het geleerde gaan toepassen in hun huidige werk en weer een nieuwe zingeving vinden in het werk dat zij doen.
 • Er zijn studenten die daadwerkelijk een eigen praktijk starten als Kunstzinnig Dynamisch Coach. Sommige studenten gaan intensief met groepen werken anderen richten zich meer op individuele begeleiding. Er wordt in de praktijk ook vaak gewerkt met een combinatie van de twee.
 • Er zijn studenten die het gebruiken voor hun eigen persoonlijke proces, een mooier mens worden en dit uitstralen in de wereld.

Het programma is zodanig opgesteld dat je de houding kennis en vaardigheden in huis hebt om praktisch aan de slag te gaan. Studenten krijgen aan het einde van de studie, in het vierde jaar, dan ook de opdracht om een eigen folder en/of website te ontwerpen.
Verder wordt er in het vierde jaar gevraagd een traject voor een cliënt met een coachingsvraag uit te werken en uit te voeren gebruikmakend van de methodiek van het kunstzinnig dynamisch coachen.

11. Is het administratieadres van De Kleine Tiki anders dan de leslocaties?
Ja dat klopt! Onze administratie heeft een postbusadres, het adres hiervan is: Postbus 1825, 4801 BV Breda

De scholingsjaren van De Kleine Tiki worden verzorgd op twee leslocaties.

Breda: Langendijk 87, 4819 EV Breda
De locatie is te vinden aan de rand van het centrum. Met de stadsbus of een OV-fiets is de locatie gemakkelijk te bereiken. Ook is er volop (gratis) parkeergelegenheid in de directie omgeving. 

Assen: Podium Zuidhaege, Zuidhaege 2, 9400 AG, Assen
Podium Zuidhaege is 5 minuten lopen vanaf centraal station Assen

12. Kun je ook in termijnen betalen?
Ja, je kunt in termijnen betalen. Op het moment dat je je aanmeldt voor een opleiding vragen we je in hoeveel termijnen je wenst te betalen. Hier zijn geen extra kosten aan verbonden. Je kunt kiezen uit 1, 2 of 4 termijnen. Het inschrijfgeld dient altijd binnen 30 dagen na ontvangst van de factuur te worden voldaan. 

13. Kun je korting krijgen op het cursusgeld?
Nee, het is niet mogelijk om korting te krijgen.

14. Kun je ook tussentijds stoppen?
Je kunt altijd tussentijds stoppen alleen de betalingsverplichting ga je aan voor een heel studiejaar. Ook als je in termijnen betaalt en je stopt tussendoor betekent dit dat je het gehele bedrag voor het betreffende schooljaar verschuldigd bent.

15. Kun je lessen die je mist inhalen in andere groepen?
Nee, dat is niet mogelijk. Binnen De Kleine Tiki hechten wij heel veel waarde aan veiligheid binnen groepen. Wanneer de groep regelmatig andere studenten moet ontvangen wordt de veiligheid verstoord.

16. Op welk adressen vinden de open dagen plaats?
Op de opendagen kun je alle informatie verkrijgen die je wenst. Je kunt daar ook docenten spreken die samen met jou kunnen doornemen welk studiejaar voor jou geschikt is.

Breda: Langendijk 87, 4819 EV Breda

Assen: Podium Zuidhaege, Zuidhaege 2, 9400 AG, Assen
Podium Zuidhaege is 5 minuten lopen vanaf centraal station Assen

Voor de actuele data van open dagen zie het kopje ‘Open dagen’.

17. Hoe meld je jezelf aan voor de opleiding?
Je kunt je aanmelden door het invullen van het digitale aanmeldformulier dat onder het kopje ‘aanmelden’ te vinden is. Ben je al een Tiki-student? Schrijf je dan in via het Tiki-portaal. Aanmeldingen worden behandeld op volgorde van binnenkomst. Heb je het aanmeldformulier ingevuld? Dan proberen wij binnen twee weken een bevestiging van je inschrijving per post toe te sturen.

18. Welke literatuur wordt er gebruikt tijdens de studie?
Zie voor meer informatie het kopje ‘Literatuur'.  Wil je weten welke literatuur er je voor een specifiek scholingsjaar gebruikt? Klik dan op het scholingsjaar van jouw keuze. Die vind je onder het kopje 'Opleiding'. Alle boeken zijn te verkrijgen bij de (online) boekhandel. Binnen De Kleine Tiki worden er geen boeken verkocht.

19. Wat moet je aanschaffen voor materiaal?
Tijdens de lesdagen gebruik je materiaal van de school. Dit is bij de kostprijs inbegrepen. Je hoeft dus niets mee te brengen naar De Kleine Tiki. Voor huiswerkopdrachten gebruik je je eigen materiaal.

20. Wat is inbegrepen in het cursusgeld?
- 17 bijeenkomsten verspreid over het studiejaar  onder leiding van een docent
- Toegang tot digitale studiematerialen
- Koffie / thee (m.u.v. locatie Assen)
- Kunstzinnige materialen die tijdens de bijeenkomsten worden gebruikt
- Feedback van docent op ingeleverde werkstukken

21. Wanneer starten de opleidingsjaren van De Kleine Tiki?
De scholingsjaren starten allemaal eind augustus / begin september. Gedurende het schooljaar worden er geen nieuwe groepen opgestart. Voor het exacte lesrooster klik je hier